Privātuma politika

Termoveļas veikals Termovela.lv, kuru pārstāv uzņēmums LLP Agency SIA aizsargā savu klientu un lietotāju privātumu. Balstoties uz to, mēs esam izstrādājuši šo konfidencialitātes politiku, kas regulē klientu datu vākšanu, publicēšanu, izmantošanu, glabāšanu un pārsūtīšanu. Mūsu e-veikals atbilst Eiropas Savienības likumdošanai un Latvijas Republikas likumiem.

Brīdī, kad Jūs izmantojat mūsu interneta veikalu, tiek uzskatīts, ka Jūs piekrītat privātuma politikai.

Personas datu vākšana un izmantošana

Personas dati ir informācija, kuru Termovela.lv interneta veikals apkopo, klientam veicot pasūtījumu vai sazinoties ar klientu.

Pastāvīgo klientu personas datu vākšana notiek šādā veidā:

  • Sniedzot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese) mūsu vietnē vai citur.
  • Izmantojot reģistrēta klienta e-veikala kontu vai izmantojot sīkdatnes (cookies).

Apkopoto personas datu izmantošana

Izmantojot apkopotos personas datus, mēs varam informēt klientus par Termovela.lv produktu jaunumiem un akcijām. Klients, kurš nevēlas būt mūsu klientu sarakstā vai tikt informēts par produktiem, kas viņus varētu interesēt, jebkurā laikā var izņemt sevi no datu bāzes. Klienti var atrakstīties no jaunumiem, paziņojot mums to e-pastā vai sekojot instrukcijām e-pastā, kas atrodas vēstules kājenē. Mēs arī izmantojam apkopotos personas datus, lai piegādātu preces un izpildītu savas saistības pret klientu.

Lai labāk apkalpotu klientu, Termovela.lv interneta veikals var atklāt informāciju par atsevišķiem lietotājiem trešajai pusei, kas nodrošina Termovela.lv tiešsaistes pakalpojumu un kurai ir līgumsaistības saglabāt koplietotās informācijas konfidencialitāti. Trešā puse ir, piemēram, transporta pakalpojumu sniegšanas partneri.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Jums ir tiesības būt informētam par personas datu apstrādi tādā mērā, kā to paredz Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi saistošie likumi. Jums ir tiesības pieprasīt pārtraukt Jūsu personas datu apstrādi, labot, bloķēt, dzēst un pārsūtīt Jūsu personas datus. Ja atklājat, ka personas datu apstrādē tiek pārkāptas Jūsu tiesības, Jums ir tiesības vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā, ja vien likumā nav noteikts citādi. Jums ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību, pamatojoties un balstoties uz saistošajiem likumiem.

Datu drošība un piekļuve datiem

Personas dati tiek glabāti serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā vai valstīs, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis. Datus var pārsūtīt uz valstīm, kurām ir tāds datu aizsardzības līmenis, ko Eiropas Komisija ir novērtējusi kā pietiekamu, un ASV uzņēmumiem, kas ir pievienojušies datu aizsardzības vairogam (Privacy Shield). Piekļuve personas datiem ir pieejama interneta veikala darbiniekiem, kuri var piekļūt personiskajai informācijai, lai atrisinātu tehniskas problēmas, kas saistītas ar tiešsaistes veikala izmantošanu, un nodrošinātu atbalstu klientam. Interneta veikals īsteno atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pazaudēšanas, izmainīšanas vai neatļautas piekļuves un izpaušanas. Personas datu pārsūtīšana pilnvarotiem interneta veikala partneriem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējiem un datu glabātājiem) notiek saskaņā ar interneta veikala līgumu un līgumiem ar pilnvarotajiem darbiniekiem. Pilnvarotās personas nodrošina atbilstošus drošības pasākumus personas datu apstrādei.

Piekļuve personas datiem un to labošana

Personīgajiem datiem var piekļūt un tos labot tiešsaistes veikala lietotāja profilā. Ja pirkums tiek veikts, izmantojot lietotāja kontu, personas datiem var piekļūt, saņemot klienta apstiprinājumu.

Piekrišanas atsaukšana

Ja personas dati tiek apstrādāti ar klienta piekrišanu, klientam ir tiesības atsaukt piekrišanu, paziņojot par to klientu atbalsta centram e-pastā.

Uzglabāšana

Slēdzot tiešsaistes veikala klienta kontu, personas dati tiks izdzēsti, ja vien šādus datus nav nepieciešams uzturēt grāmatvedības vai patērētāju strīdu izšķiršanas nolūkos. Ja pirkums tiek veikts tiešsaistes veikalā, neizmantojot klienta kontu, pirkuma vēsture tiek saglabāta trīs gadus. Maksājumu un patērētāju strīdu gadījumā personas datus uzglabā līdz brīdim, kad prasība ir izpildīta, vai līdz noilguma termiņa beigām. Personas datus, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, uzglabā septiņus gadus.

Dzēšana

Lai dzēstu savu personisko informāciju, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu e-pastā. Par dzēšanas pieprasījumu atbilde tiek sniegta ne ilgāk kā viena mēneša laikā, norādot dzēšanas periodu.

Privātuma politikas noteikumi un izmaiņas

Sākot lietot Termovela.lv mājas lapu vai aizpildot pastāvīgā klienta pieteikumu, klienti piekrīt, ka ir izlasījuši un akceptējuši Noteikumus. Mums ir tiesības vajadzības gadījumā mainīt mūsu privātuma politikas vispārīgos noteikumus un nosacījumus, paziņojot par to visiem mūsu pastāvīgajiem klientiem.

Ja jums ir jautājumi vai bažas par mūsu privātuma politiku vai datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā info@termovela.lv